Referendum Unire: campania de strângere de semnături continuă!

Campania de strângere de semnături continuă la acest moment.

Unioniștii și-au propus să introducă în constituția ROMÂNIEI un preambul cu privire la dreptul românilor de a se uni într-o Europă puternică.

Informații cu privire la campanie aflată în desfășurare veți regăsi pe pagina: https://www.semnez.eu/ .

Textul ce se propune a fi introdus ca și preambul la constituție este următorul:

„Conștienți că fiii și nepoții noștri trebuie să se bucure de un viitor de libertate și avuție, de șansele de împlinire pe care generațiile noastre nu le-au avut, într-un stat unificat, democratic, european și prosper, hotărâți să edificăm procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional în vigoare, prin reîntregirea neamului românesc pe cale pașnică, liber consimțită, fără niciun amestec din afară, pentru a munci împreună la realizarea și mulțumirea comună, alături de celelalte popoare ale Europei civilizate, adoptăm prezenta Constituție.”